Š.g. 29. martā notika Akciju sabiedrības „Dinamo Rīga” padomes sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par komandas sagatavošanu 2018./2019. gada KHL sezonai un galveno treneri apstiprināts Ģirts Ankipāns.

AS “Dinamo Rīga” padomes priekšsēdētājs un KHL Direktoru padomes loceklis Juris Savickis informēja klātesošos par KHL Direktoru padomes š.g. 28. marta sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 2018./2019. gada KHL sezonu.

AS „Dinamo Rīga” padome, izskatot jautājumus par DINAMO RĪGA komandas gatavošanos KHL 11. sezonai, uzklausīja komandas ģenerālmenedžera Ģirta Ankipāna, kurš no 2017. gada 28. septembra bija arī galvenā trenera pienākumu izpildītājs, ziņojumu.

Padome nolēma apstiprināt Ģirtu Ankipānu par komandas galveno treneri un  uzdeva nekavējoties sākt darbu pie komandas sastāva komplektācijas un sagatavošanās plāna izstrādes.

Publicēts